Gårdens historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Nytorp (Klåveröds vandrarhem & café) omkring år 1900.

 

Från början fanns det ett torp , Rydhus, på platsen. Men när skiftesreformen genomfördes, 1866, tvingades bönderna att flytta ut från byarna till sina nya marker. Då byggdes Nytorp, och kanske återanvände man en del bra grundstenar från torpet, eller från ett hus som legat i byn, för en av grundstenarna mot vägen har datumet 1792 inristat. 

 

Pål Olsson hette mannen som byggde Nytorp till sig och sin hustru Botiila. Det var en stor gård för att ligga i skogsbygd och det sägs att Botiila var en krävande kvinna som ville ha mycket. Den gula färgen var mycket dyrare rödfärgen, så det var bara de rikaste bönderna som använde den. Kanske tog de i för mycket, för 13 år senare gick gården i konkurs.

 

För den som vill veta mer om de olika ägarna finns det längst ner infogat en bit ur ”Konga – en sockenbeskrivning”, red Ragnar Persson.

 

1952 köpte Stiftelsen O D Krook Nytorp. Idag äger stiftelsen hela Klåveröds strövområde och de arbetar både med skogsbruk och att göra naturen mer lättilgänglig för besökare. Markerade vandringsleder, vindskydd och parkeringar är några exempel.

 

På 90-talet upptäckte Ann Sarner Klåverödsområdet, då familjen flyttade ut från Malmö.  Vandringarna avslutades ofta med kaffetermos på utebordet i Nytorps trädgård. Huset gick att hyra då, men stod oftast tomt. 

 

2010 presenterade Ann sina idéer om ett Vandrarhem för stiftelsen.  Allt gick väldigt fort och sommaren 2011 var Klåveröds Vandrarhem redo att öppna. Då var huset totalrenoverat och tillbyggt med en vinkel som innehåller café och personalutrymmen och tre stugor var på plats i skogsbrynet. 

 

Ann har utvecklat Klåveröds Vandrarhem till en fantastisk plats att vara på och med hög kvalitet och trevlig atmosfär.

 

2018 tog, Marie & Lars Tydinger över det välbesökta Vandrarhemmet.

De bor sedan flera år med familjen i Bonnarp, 6 km från Klåveröd. 

Marie & Lars har vandrat och cyklat i olika områden på Söderåsen och då ofta i Klåverödsområdet, som blivit mycket välkänt.

 

ur ”Konga – en sockenbeskrivning”, red Ragnar Persson.

 

Kloveröd 1:39 Nytorp 

Kallas idag Nytorp. Var från början ett gammalt torp benämnt Rydhus, som efter skiftet 1866 blev 

bebyggd till gård för östra halvdelen av nr 1, sålunda byggdes det nuvarande långa boningshuset då. 

Tack vare en mycket pietetsfull renovering av Agda och Edvin Nilsson på 1930-talet står det kvar nästan 

oförändrat. Samtidigt med boningshuset byggdes också ett uthus. De gamla stenlängorna, som fanns här 

tidigare var byggnader till det gamla torpet. 

 

Brukare av torpet Rydhus: 1820 husman .Ola Nilsson o h Elisabeth Svensd utm 1822. Husman Ola 

Larsson o h Elsa Nilsd (d 42) 1822 -1850. Gifte dräng Nils Andersson från gården nr 1 1850 g m dottern 

Cecilia Olsd till Stenestad 1855, förfäder till handl Oskar Nilsson Stenestad m fl. Ola Påls änka Anna 

Svensd (d 60) med son Nils och dottern Johanna från gården nr 1 1856 -1861. Tp smed Erland Ludvig 

Hultberg o pigan Kathrina Nilsd från Bosarp 1861 -1864 till Billinge. Tp f d åbo Per Helgesson o h Anna 

Olsd från Långaröd 1864-1868 till Åkarpsmölla. 

 

Äg till utflyttade hemmanet nr 1 Kloveröd: Pål Olsson o h Botiila Thomasd 1867-1879 konkurs. Skattade 

1867 för 81 fyrkar. 3 män och 4 kvinnor skattskrivna. Det blev kanske alltför kostsamt byggt. Enligt 

traditionen var hustrun ganska fordrande. "Pål du ska skaffa" har det sagts att det hette från henne, väl 

allt för ofta, så att han till slut handskades något oförsiktigt med namn på papper.

 

Äg Per Svensson o h Emelie Sonesson, dotterdotter till riksdagsmannen 1880-1913 flyttade till Bensie 1902. Sålde 1890 

betydande delar av skogsmarken till den Krokska donationsfonden.

 

Arr Thomas Nilsson o h Inez Jönsson 1902 -1903.

 

Arr Sven Svensson o h Kornelia 1903 -1913. Hustrun sades gärna vilja framstå som religiös. 

En gång vid en bibelförklaring i skolan då man satt och väntade på khd Schröder, som var något 

försenad, sade hon: "Jag tycker, att i stället för att sitta här och föra en massa onödigt prat, kunde vi 

sjunga en psalm." Hon letade upp den längsta psalmen som fanns i psalmboken. Det lyckades, prästen 

kom innan psalmen var slut.

 

Äg Nils Nilsson o h; Assarina f Nilsson från Rovehusen, Kågeröds sn 1913 -1932 sth -1943. 

 

Äg syskonen Edvin och Agda Nilsson 1944 -1952. Areal 1911 35 har, därav 10,8 har 

åker. Eftersom Nils Nilsson var över 60 år när han kom till Kloveröd och som han var mycket begiven på 

att prata och därvid försummade en del tid, så hade han svårt att hinna med arbetena. Trots det, 

klarade han sig bättre ekonomiskt än flera av föregångarna på hemmanet. Under första världskriget 

tillsattes det odlingskommitteer i socknarna för att tillse, att åkrarna blev besådda. Odlingskommitten i 

Konga kom upp till Nils Nilsson -som var känd för att kunna svara för sig -för att se till hur han hade det 

med vårarbetet. Han var då ute och plöjde. Det var långt fram på försommaren och kommungubbarna 

sade: "Här skulle ju varit sått". "Thu", fnös gubben, "får väl plöja fåst". Inför så ovedersägliga fakta kom 

kritiken av sig.

 

Sålt 1952 till Krokska donationsfonden, som planterat skog på en del av åkern, arrenderat 

ut en del och gjort ett s k skogsarbetartorp om 4,5 har åker av resten. Nedlagt 1970, bostadshuset nu 

fritidshus.

 

Arr Allan Sigurd Bildtgård o h Inga Britt Elisabeth Sintring 1952-1965 -. Arr Åke Henry Jönsson, 

o h Gunnel Maj-Britt 1965-1966.

 

Arr Sten Ingvar Björk, även kallad Skog, o h Emelie Ingegerd Björk 

1966-1970. Skogsarb Sauli Aleksi Myllyniemi 1970-1971 - Fritidshus. 

 

Källa: ”Konga – en sockenbeskrivning”, red Ragnar Persson